A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
brak 0.95% 1.13% 1.31% 1.49% 1.67% 1.86% 2.04% 2.22% 2.40% 2.58%
danych 1.12% 1.30% 1.48% 1.66% 1.85% 2.03% 2.21% 2.39% 2.57% 2.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%
Liczba głosów na listy komitetu:155
% 1.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  3 262  41  1.26
Dołhobyczów 4 910  781  781  759  13  1.71
Horodło 4 550  683  683  652  13  1.99
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  1 415  39  2.76
Mircze 6 442  946  946  908  11  1.21
Trzeszczany 3 727  551  551  526  0.95
Uchanie 4 063  813  813  779  12  1.54
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  1 425  21  1.47
Ogółem 56 142  10 067  10 066  9 726  155  1.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 97 62.58 1.00
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 17 10.97 0.17
PODSTAWKA Karol 6 3.87 0.06
BUJAŁA Adriana Iwona 4 2.58 0.04
ŚWISZCZ Józef Wojciech 6 3.87 0.06
OKOŃ Olga 5 3.23 0.05
WUCZKO Tomasz 1 0.65 0.01
SMOLAK Monika 4 2.58 0.04
PEŁKA Jarosław 9 5.81 0.09
ROWIŃSKI Wojciech 6 3.87 0.06