A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Horodło

Horodło
brak 0.95% 1.13% 1.31% 1.49% 1.67% 1.86% 2.04% 2.22% 2.40% 2.58%
danych 1.12% 1.30% 1.48% 1.66% 1.85% 2.03% 2.21% 2.39% 2.57% 2.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 550
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:683
Liczba ważnych kart:683
Frekwencja wyborcza:15.01%
Liczba głosów ważnych:652
% głosów ważnych:95.46%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.99%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 5 38.46 0.77
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 15.38 0.31
PODSTAWKA Karol 1 7.69 0.15
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 7.69 0.15
WUCZKO Tomasz 1 7.69 0.15
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 7.69 0.15
ROWIŃSKI Wojciech 2 15.38 0.31