A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Dołhobyczów

Dołhobyczów
brak 0.95% 1.13% 1.31% 1.49% 1.67% 1.86% 2.04% 2.22% 2.40% 2.58%
danych 1.12% 1.30% 1.48% 1.66% 1.85% 2.03% 2.21% 2.39% 2.57% 2.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 910
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:781
Liczba ważnych kart:781
Frekwencja wyborcza:15.91%
Liczba głosów ważnych:759
% głosów ważnych:97.18%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.71%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 6 46.15 0.79
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 15.38 0.26
PODSTAWKA Karol 1 7.69 0.13
BUJAŁA Adriana Iwona 1 7.69 0.13
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 7.69 0.13
OKOŃ Olga 1 7.69 0.13
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 7.69 0.13
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00