A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Hrubieszów

Hrubieszów
brak 0.95% 1.13% 1.31% 1.49% 1.67% 1.86% 2.04% 2.22% 2.40% 2.58%
danych 1.12% 1.30% 1.48% 1.66% 1.85% 2.03% 2.21% 2.39% 2.57% 2.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 461
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 476
Liczba ważnych kart:1 476
Frekwencja wyborcza:17.44%
Liczba głosów ważnych:1 415
% głosów ważnych:95.87%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 2.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 23 58.97 1.63
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 6 15.38 0.42
PODSTAWKA Karol 1 2.56 0.07
BUJAŁA Adriana Iwona 1 2.56 0.07
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 2.56 0.07
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 1 2.56 0.07
PEŁKA Jarosław 2 5.13 0.14
ROWIŃSKI Wojciech 4 10.26 0.28