A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Werbkowice

Werbkowice
brak 0.95% 1.13% 1.31% 1.49% 1.67% 1.86% 2.04% 2.22% 2.40% 2.58%
danych 1.12% 1.30% 1.48% 1.66% 1.85% 2.03% 2.21% 2.39% 2.57% 2.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 468
Liczba ważnych kart:1 467
Frekwencja wyborcza:18.00%
Liczba głosów ważnych:1 425
% głosów ważnych:97.14%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 1.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 10 47.62 0.70
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 4.76 0.07
PODSTAWKA Karol 2 9.52 0.14
BUJAŁA Adriana Iwona 1 4.76 0.07
ŚWISZCZ Józef Wojciech 4 19.05 0.28
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 1 4.76 0.07
PEŁKA Jarosław 2 9.52 0.14
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00