A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Batorz

Batorz
brak 0.39% 0.66% 0.93% 1.20% 1.47% 1.75% 2.02% 2.29% 2.56% 2.83%
danych 0.65% 0.92% 1.19% 1.46% 1.74% 2.01% 2.28% 2.55% 2.82% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:759
Liczba ważnych kart:759
Frekwencja wyborcza:27.22%
Liczba głosów ważnych:740
% głosów ważnych:97.50%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 0.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 2 33.33 0.27
KURCZUK Grzegorz 2 33.33 0.27
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 0 0.00 0.00
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 0 0.00 0.00
PŁACHTA Łukasz Jan 1 16.67 0.14
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 1 16.67 0.14