A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat janowski 

janowski
brak 0.39% 0.66% 0.93% 1.20% 1.47% 1.75% 2.02% 2.29% 2.56% 2.83%
danych 0.65% 0.92% 1.19% 1.46% 1.74% 2.01% 2.28% 2.55% 2.82% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 786
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 793
Liczba ważnych kart:10 792
Frekwencja wyborcza:27.83%
Liczba głosów ważnych:10 556
% głosów ważnych:97.81%
Liczba głosów na listy komitetu:174
% 1.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Batorz 2 788  759  759  740  0.81
Chrzanów 2 495  791  791  777  0.39
Dzwola 5 344  1 547  1 547  1 511  0.60
Godziszów 4 895  1 965  1 965  1 942  0.41
Janów Lubelski 13 451  3 658  3 658  3 585  111  3.10
Modliborzyce 5 902  1 246  1 246  1 195  25  2.09
Potok Wielki 3 911  827  826  806  12  1.49
Ogółem 38 786  10 793  10 792  10 556  174  1.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 73 41.95 0.69
KURCZUK Grzegorz 52 29.89 0.49
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 4 2.30 0.04
POZNAŃSKI Marek 5 2.87 0.05
LIPIŃSKA Paulina 14 8.05 0.13
PALONKA Marek Franciszek 5 2.87 0.05
WÓJCIK Dorota Ewa 3 1.72 0.03
PŁACHTA Łukasz Jan 3 1.72 0.03
POPIOŁEK Zofia 5 2.87 0.05
KABACIŃSKI Michał 10 5.75 0.09