A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Godziszów

Godziszów
brak 0.39% 0.66% 0.93% 1.20% 1.47% 1.75% 2.02% 2.29% 2.56% 2.83%
danych 0.65% 0.92% 1.19% 1.46% 1.74% 2.01% 2.28% 2.55% 2.82% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 895
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 965
Liczba ważnych kart:1 965
Frekwencja wyborcza:40.14%
Liczba głosów ważnych:1 942
% głosów ważnych:98.83%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 0.41%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 3 37.50 0.15
KURCZUK Grzegorz 2 25.00 0.10
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 12.50 0.05
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 1 12.50 0.05
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 0 0.00 0.00
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 1 12.50 0.05