A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Janów Lubelski

Janów Lubelski
brak 0.39% 0.66% 0.93% 1.20% 1.47% 1.75% 2.02% 2.29% 2.56% 2.83%
danych 0.65% 0.92% 1.19% 1.46% 1.74% 2.01% 2.28% 2.55% 2.82% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 451
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 658
Liczba ważnych kart:3 658
Frekwencja wyborcza:27.20%
Liczba głosów ważnych:3 585
% głosów ważnych:98.00%
Liczba głosów na listy komitetu:111
% 3.10%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 47 42.34 1.31
KURCZUK Grzegorz 38 34.23 1.06
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 3 2.70 0.08
POZNAŃSKI Marek 2 1.80 0.06
LIPIŃSKA Paulina 6 5.41 0.17
PALONKA Marek Franciszek 4 3.60 0.11
WÓJCIK Dorota Ewa 1 0.90 0.03
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 3 2.70 0.08
KABACIŃSKI Michał 7 6.31 0.20