A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Chrzanów

Chrzanów
brak 0.74% 0.99% 1.24% 1.49% 1.74% 1.99% 2.24% 2.49% 2.74% 2.99%
danych 0.98% 1.23% 1.48% 1.73% 1.98% 2.23% 2.48% 2.73% 2.98% 3.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 495
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:791
Liczba ważnych kart:791
Frekwencja wyborcza:31.70%
Liczba głosów ważnych:777
% głosów ważnych:98.23%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 0.90%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 4 57.14 0.51
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 0 0.00 0.00
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 14.29 0.13
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 2 28.57 0.26
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00