A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Dzwola

Dzwola
brak 0.39% 0.66% 0.93% 1.20% 1.47% 1.75% 2.02% 2.29% 2.56% 2.83%
danych 0.65% 0.92% 1.19% 1.46% 1.74% 2.01% 2.28% 2.55% 2.82% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 344
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 547
Liczba ważnych kart:1 547
Frekwencja wyborcza:28.95%
Liczba głosów ważnych:1 511
% głosów ważnych:97.67%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 0.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 4 44.44 0.26
KURCZUK Grzegorz 2 22.22 0.13
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 1 11.11 0.07
LIPIŃSKA Paulina 1 11.11 0.07
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 0 0.00 0.00
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 1 11.11 0.07
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00