A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Dzwola

Dzwola
brak 0.74% 0.99% 1.24% 1.49% 1.74% 1.99% 2.24% 2.49% 2.74% 2.99%
danych 0.98% 1.23% 1.48% 1.73% 1.98% 2.23% 2.48% 2.73% 2.98% 3.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 344
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 547
Liczba ważnych kart:1 547
Frekwencja wyborcza:28.95%
Liczba głosów ważnych:1 511
% głosów ważnych:97.67%
Liczba głosów na listy komitetu:44
% 2.91%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 29 65.91 1.92
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 9 20.45 0.60
PODSTAWKA Karol 1 2.27 0.07
BUJAŁA Adriana Iwona 1 2.27 0.07
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 2 4.55 0.13
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 2.27 0.07
ROWIŃSKI Wojciech 1 2.27 0.07