A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Modliborzyce

Modliborzyce
brak 0.39% 0.66% 0.93% 1.20% 1.47% 1.75% 2.02% 2.29% 2.56% 2.83%
danych 0.65% 0.92% 1.19% 1.46% 1.74% 2.01% 2.28% 2.55% 2.82% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 246
Liczba ważnych kart:1 246
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:1 195
% głosów ważnych:95.91%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 2.09%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 7 28.00 0.59
KURCZUK Grzegorz 5 20.00 0.42
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 2 8.00 0.17
LIPIŃSKA Paulina 5 20.00 0.42
PALONKA Marek Franciszek 1 4.00 0.08
WÓJCIK Dorota Ewa 2 8.00 0.17
PŁACHTA Łukasz Jan 2 8.00 0.17
POPIOŁEK Zofia 1 4.00 0.08
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00