A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Izbica

Izbica
brak 0.67% 0.93% 1.20% 1.46% 1.73% 1.99% 2.25% 2.52% 2.78% 3.05%
danych 0.92% 1.19% 1.45% 1.72% 1.98% 2.24% 2.51% 2.77% 3.04% 3.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 057
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 098
Liczba ważnych kart:1 098
Frekwencja wyborcza:15.56%
Liczba głosów ważnych:1 057
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 4 30.77 0.38
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 4 30.77 0.38
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 7.69 0.09
WUCZKO Tomasz 1 7.69 0.09
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 7.69 0.09
ROWIŃSKI Wojciech 2 15.38 0.19