A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat krasnostawski 

krasnostawski
brak 0.67% 0.93% 1.20% 1.46% 1.73% 1.99% 2.25% 2.52% 2.78% 3.05%
danych 0.92% 1.19% 1.45% 1.72% 1.98% 2.24% 2.51% 2.77% 3.04% 3.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 957
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 355
Liczba ważnych kart:10 353
Frekwencja wyborcza:18.51%
Liczba głosów ważnych:10 010
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:212
% 2.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krasnystaw 16 462  3 518  3 517  3 411  90  2.64
Fajsławice 3 948  761  761  742  20  2.70
Gorzków 3 184  605  605  595  0.67
Izbica 7 057  1 098  1 098  1 057  13  1.23
Krasnystaw 7 350  1 255  1 255  1 220  25  2.05
Kraśniczyn 3 380  745  745  705  13  1.84
Łopiennik Górny 3 442  449  449  431  10  2.32
Rudnik 2 727  441  440  423  14  3.31
Siennica Różana 3 512  704  704  675  14  2.07
Żółkiewka 4 895  779  779  751  1.20
Ogółem 55 957  10 355  10 353  10 010  212  2.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 137 64.62 1.37
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 25 11.79 0.25
PODSTAWKA Karol 7 3.30 0.07
BUJAŁA Adriana Iwona 3 1.42 0.03
ŚWISZCZ Józef Wojciech 5 2.36 0.05
OKOŃ Olga 7 3.30 0.07
WUCZKO Tomasz 1 0.47 0.01
SMOLAK Monika 7 3.30 0.07
PEŁKA Jarosław 5 2.36 0.05
ROWIŃSKI Wojciech 15 7.08 0.15