A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Rudnik

Rudnik
brak 0.67% 0.93% 1.20% 1.46% 1.73% 1.99% 2.25% 2.52% 2.78% 3.05%
danych 0.92% 1.19% 1.45% 1.72% 1.98% 2.24% 2.51% 2.77% 3.04% 3.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 727
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:441
Liczba ważnych kart:440
Frekwencja wyborcza:16.17%
Liczba głosów ważnych:423
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 3.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 13 92.86 3.07
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 0 0.00 0.00
PODSTAWKA Karol 1 7.14 0.24
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00