A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Łopiennik Górny

Łopiennik Górny
brak 0.67% 0.93% 1.20% 1.46% 1.73% 1.99% 2.25% 2.52% 2.78% 3.05%
danych 0.92% 1.19% 1.45% 1.72% 1.98% 2.24% 2.51% 2.77% 3.04% 3.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 442
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:449
Liczba ważnych kart:449
Frekwencja wyborcza:13.04%
Liczba głosów ważnych:431
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 2.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 9 90.00 2.09
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 0 0.00 0.00
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 1 10.00 0.23
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00