A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kraśniczyn

Kraśniczyn
brak 1.42% 1.85% 2.28% 2.71% 3.14% 3.57% 3.99% 4.42% 4.85% 5.28%
danych 1.84% 2.27% 2.70% 3.13% 3.56% 3.98% 4.41% 4.84% 5.27% 5.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 380
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:745
Liczba ważnych kart:745
Frekwencja wyborcza:22.04%
Liczba głosów ważnych:705
% głosów ważnych:94.63%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.42%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 2 20.00 0.28
KURCZUK Grzegorz 3 30.00 0.43
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 10.00 0.14
POZNAŃSKI Marek 2 20.00 0.28
LIPIŃSKA Paulina 0 0.00 0.00
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 1 10.00 0.14
PŁACHTA Łukasz Jan 1 10.00 0.14
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00