A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Kraśniczyn

Kraśniczyn
brak 0.67% 0.93% 1.20% 1.46% 1.73% 1.99% 2.25% 2.52% 2.78% 3.05%
danych 0.92% 1.19% 1.45% 1.72% 1.98% 2.24% 2.51% 2.77% 3.04% 3.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 380
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:745
Liczba ważnych kart:745
Frekwencja wyborcza:22.04%
Liczba głosów ważnych:705
% głosów ważnych:94.63%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.84%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 6 46.15 0.85
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 3 23.08 0.43
PODSTAWKA Karol 1 7.69 0.14
BUJAŁA Adriana Iwona 2 15.38 0.28
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 1 7.69 0.14
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00