A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Łopiennik Górny

Łopiennik Górny
brak 1.42% 1.85% 2.28% 2.71% 3.14% 3.57% 3.99% 4.42% 4.85% 5.28%
danych 1.84% 2.27% 2.70% 3.13% 3.56% 3.98% 4.41% 4.84% 5.27% 5.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 442
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:449
Liczba ważnych kart:449
Frekwencja wyborcza:13.04%
Liczba głosów ważnych:431
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 2.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 4 40.00 0.93
KURCZUK Grzegorz 2 20.00 0.46
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 1 10.00 0.23
LIPIŃSKA Paulina 0 0.00 0.00
PALONKA Marek Franciszek 2 20.00 0.46
WÓJCIK Dorota Ewa 1 10.00 0.23
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00