A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Borzechów

Borzechów
brak 0.98% 1.27% 1.56% 1.85% 2.14% 2.43% 2.72% 3.01% 3.30% 3.59%
danych 1.26% 1.55% 1.84% 2.13% 2.42% 2.71% 3.00% 3.29% 3.58% 3.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 216
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:957
Liczba ważnych kart:957
Frekwencja wyborcza:29.76%
Liczba głosów ważnych:907
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 1.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 4 33.33 0.44
MAŃKA Andrzej 2 16.67 0.22
TOBIASZ Violetta 1 8.33 0.11
BOREK Anna 1 8.33 0.11
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 1 8.33 0.11
CISAK Dorota 2 16.67 0.22
KRUPA Elżbieta 1 8.33 0.11
PASTERNAK Karol Jan 0 0.00 0.00
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 0 0.00 0.00
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 0 0.00 0.00