A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Garbów

Garbów
brak 0.98% 1.27% 1.56% 1.85% 2.14% 2.43% 2.72% 3.01% 3.30% 3.59%
danych 1.26% 1.55% 1.84% 2.13% 2.42% 2.71% 3.00% 3.29% 3.58% 3.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 125
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 742
Liczba ważnych kart:1 742
Frekwencja wyborcza:24.45%
Liczba głosów ważnych:1 684
% głosów ważnych:96.67%
Liczba głosów na listy komitetu:43
% 2.55%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 27 62.79 1.60
MAŃKA Andrzej 3 6.98 0.18
TOBIASZ Violetta 2 4.65 0.12
BOREK Anna 1 2.33 0.06
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 2 4.65 0.12
CISAK Dorota 1 2.33 0.06
KRUPA Elżbieta 2 4.65 0.12
PASTERNAK Karol Jan 2 4.65 0.12
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 2 4.65 0.12
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 1 2.33 0.06