A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Garbów

Garbów
brak 0.88% 1.39% 1.90% 2.42% 2.93% 3.44% 3.95% 4.46% 4.98% 5.49%
danych 1.38% 1.89% 2.41% 2.92% 3.43% 3.94% 4.45% 4.97% 5.48% 6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 125
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 742
Liczba ważnych kart:1 742
Frekwencja wyborcza:24.45%
Liczba głosów ważnych:1 684
% głosów ważnych:96.67%
Liczba głosów na listy komitetu:101
% 6.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 35 34.65 2.08
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 5 4.95 0.30
PODSTAWKA Karol 4 3.96 0.24
BUJAŁA Adriana Iwona 1 0.99 0.06
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 6 5.94 0.36
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 40 39.60 2.38
PEŁKA Jarosław 4 3.96 0.24
ROWIŃSKI Wojciech 6 5.94 0.36