A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Niemce

Niemce
brak 0.98% 1.27% 1.56% 1.85% 2.14% 2.43% 2.72% 3.01% 3.30% 3.59%
danych 1.26% 1.55% 1.84% 2.13% 2.42% 2.71% 3.00% 3.29% 3.58% 3.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 241
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 328
Liczba ważnych kart:3 327
Frekwencja wyborcza:23.37%
Liczba głosów ważnych:3 209
% głosów ważnych:96.45%
Liczba głosów na listy komitetu:113
% 3.52%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 74 65.49 2.31
MAŃKA Andrzej 11 9.73 0.34
TOBIASZ Violetta 1 0.88 0.03
BOREK Anna 2 1.77 0.06
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 3 2.65 0.09
CISAK Dorota 5 4.42 0.16
KRUPA Elżbieta 4 3.54 0.12
PASTERNAK Karol Jan 4 3.54 0.12
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 1 0.88 0.03
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 8 7.08 0.25