A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Niemce

Niemce
brak 0.12% 0.18% 0.24% 0.30% 0.36% 0.42% 0.47% 0.53% 0.59% 0.65%
danych 0.17% 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.58% 0.64% 0.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 241
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 328
Liczba ważnych kart:3 327
Frekwencja wyborcza:23.37%
Liczba głosów ważnych:3 209
% głosów ważnych:96.45%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 0.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 4 19.05 0.12
PATYRA Elżbieta Beata 3 14.29 0.09
DZIUDZIK Sławomir Marian 0 0.00 0.00
WÓJCIK Michał Grzegorz 1 4.76 0.03
BANACH Janusz Wojciech 0 0.00 0.00
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0 0.00 0.00
DEMCIW Monika 0 0.00 0.00
PIETRAŚ Jacek 3 14.29 0.09
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 4 19.05 0.12
JAKUBCZAK Agnieszka 6 28.57 0.19