A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Strzyżewice

Strzyżewice
brak 0.98% 1.27% 1.56% 1.85% 2.14% 2.43% 2.72% 3.01% 3.30% 3.59%
danych 1.26% 1.55% 1.84% 2.13% 2.42% 2.71% 3.00% 3.29% 3.58% 3.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 134
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 356
Liczba ważnych kart:1 355
Frekwencja wyborcza:22.11%
Liczba głosów ważnych:1 328
% głosów ważnych:98.01%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 2.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 25 75.76 1.88
MAŃKA Andrzej 3 9.09 0.23
TOBIASZ Violetta 0 0.00 0.00
BOREK Anna 2 6.06 0.15
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 1 3.03 0.08
CISAK Dorota 0 0.00 0.00
KRUPA Elżbieta 1 3.03 0.08
PASTERNAK Karol Jan 0 0.00 0.00
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 0 0.00 0.00
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 1 3.03 0.08