A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Wólka

Wólka
brak 0.98% 1.27% 1.56% 1.85% 2.14% 2.43% 2.72% 3.01% 3.30% 3.59%
danych 1.26% 1.55% 1.84% 2.13% 2.42% 2.71% 3.00% 3.29% 3.58% 3.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 238
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 030
Liczba ważnych kart:2 030
Frekwencja wyborcza:24.64%
Liczba głosów ważnych:1 974
% głosów ważnych:97.24%
Liczba głosów na listy komitetu:62
% 3.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 32 51.61 1.62
MAŃKA Andrzej 6 9.68 0.30
TOBIASZ Violetta 3 4.84 0.15
BOREK Anna 2 3.23 0.10
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 4 6.45 0.20
CISAK Dorota 3 4.84 0.15
KRUPA Elżbieta 5 8.06 0.25
PASTERNAK Karol Jan 2 3.23 0.10
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 3 4.84 0.15
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 2 3.23 0.10