A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Ludwin

Ludwin
brak 0.36% 0.45% 0.54% 0.63% 0.72% 0.82% 0.91% 1.00% 1.09% 1.18%
danych 0.44% 0.53% 0.62% 0.71% 0.81% 0.90% 0.99% 1.08% 1.17% 1.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 165
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:705
Liczba ważnych kart:705
Frekwencja wyborcza:16.93%
Liczba głosów ważnych:676
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 1.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 1 12.50 0.15
PATYRA Elżbieta Beata 2 25.00 0.30
DZIUDZIK Sławomir Marian 0 0.00 0.00
WÓJCIK Michał Grzegorz 1 12.50 0.15
BANACH Janusz Wojciech 0 0.00 0.00
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0 0.00 0.00
DEMCIW Monika 0 0.00 0.00
PIETRAŚ Jacek 1 12.50 0.15
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 1 12.50 0.15
JAKUBCZAK Agnieszka 2 25.00 0.30