A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Łęczna

Łęczna
brak 1.78% 1.96% 2.14% 2.32% 2.50% 2.68% 2.85% 3.03% 3.21% 3.39%
danych 1.95% 2.13% 2.31% 2.49% 2.67% 2.84% 3.02% 3.20% 3.38% 3.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 390
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 266
Liczba ważnych kart:4 265
Frekwencja wyborcza:22.00%
Liczba głosów ważnych:4 137
% głosów ważnych:97.00%
Liczba głosów na listy komitetu:146
% 3.53%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 84 57.53 2.03
KURCZUK Grzegorz 27 18.49 0.65
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 0.68 0.02
POZNAŃSKI Marek 8 5.48 0.19
LIPIŃSKA Paulina 5 3.42 0.12
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 5 3.42 0.12
PŁACHTA Łukasz Jan 1 0.68 0.02
POPIOŁEK Zofia 3 2.05 0.07
KABACIŃSKI Michał 12 8.22 0.29