A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Adamów

Adamów
brak 0.19% 0.34% 0.50% 0.65% 0.81% 0.96% 1.11% 1.27% 1.42% 1.58%
danych 0.33% 0.49% 0.64% 0.80% 0.95% 1.10% 1.26% 1.41% 1.57% 1.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 677
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:924
Liczba ważnych kart:924
Frekwencja wyborcza:19.76%
Liczba głosów ważnych:885
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:4
% 0.45%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 1 25.00 0.11
PATYRA Elżbieta Beata 1 25.00 0.11
DZIUDZIK Sławomir Marian 0 0.00 0.00
WÓJCIK Michał Grzegorz 1 25.00 0.11
BANACH Janusz Wojciech 0 0.00 0.00
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0 0.00 0.00
DEMCIW Monika 0 0.00 0.00
PIETRAŚ Jacek 0 0.00 0.00
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 1 25.00 0.11
JAKUBCZAK Agnieszka 0 0.00 0.00