A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat łukowski 

łukowski
brak 0.19% 0.34% 0.50% 0.65% 0.81% 0.96% 1.11% 1.27% 1.42% 1.58%
danych 0.33% 0.49% 0.64% 0.80% 0.95% 1.10% 1.26% 1.41% 1.57% 1.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 157
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 103
Liczba ważnych kart:17 103
Frekwencja wyborcza:19.85%
Liczba głosów ważnych:16 523
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:129
% 0.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łuków 24 348  5 863  5 863  5 714  61  1.07
Stoczek Łukowski 2 196  475  475  463  0.65
Adamów 4 677  924  924  885  0.45
Krzywda 8 256  1 132  1 132  1 072  0.19
Łuków 13 425  2 705  2 705  2 599  11  0.42
Serokomla 3 385  511  511  495  0.81
Stanin 7 665  1 611  1 611  1 546  11  0.71
Stoczek Łukowski 6 616  1 039  1 039  1 004  10  1.00
Trzebieszów 5 923  1 458  1 458  1 426  0.49
Wojcieszków 5 582  896  896  857  0.93
Wola Mysłowska 4 084  489  489  462  1.73
Ogółem 86 157  17 103  17 103  16 523  129  0.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 20 15.50 0.12
PATYRA Elżbieta Beata 2 1.55 0.01
DZIUDZIK Sławomir Marian 58 44.96 0.35
WÓJCIK Michał Grzegorz 10 7.75 0.06
BANACH Janusz Wojciech 2 1.55 0.01
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 3 2.33 0.02
DEMCIW Monika 6 4.65 0.04
PIETRAŚ Jacek 8 6.20 0.05
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 3 2.33 0.02
JAKUBCZAK Agnieszka 17 13.18 0.10