A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Łuków

Łuków
brak 0.19% 0.34% 0.50% 0.65% 0.81% 0.96% 1.11% 1.27% 1.42% 1.58%
danych 0.33% 0.49% 0.64% 0.80% 0.95% 1.10% 1.26% 1.41% 1.57% 1.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 348
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 863
Liczba ważnych kart:5 863
Frekwencja wyborcza:24.08%
Liczba głosów ważnych:5 714
% głosów ważnych:97.46%
Liczba głosów na listy komitetu:61
% 1.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 4 6.56 0.07
PATYRA Elżbieta Beata 0 0.00 0.00
DZIUDZIK Sławomir Marian 41 67.21 0.72
WÓJCIK Michał Grzegorz 3 4.92 0.05
BANACH Janusz Wojciech 0 0.00 0.00
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 1 1.64 0.02
DEMCIW Monika 2 3.28 0.04
PIETRAŚ Jacek 1 1.64 0.02
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 1 1.64 0.02
JAKUBCZAK Agnieszka 8 13.11 0.14