A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Wola Mysłowska

Wola Mysłowska
brak 0.19% 0.34% 0.50% 0.65% 0.81% 0.96% 1.11% 1.27% 1.42% 1.58%
danych 0.33% 0.49% 0.64% 0.80% 0.95% 1.10% 1.26% 1.41% 1.57% 1.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 084
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:489
Liczba ważnych kart:489
Frekwencja wyborcza:11.97%
Liczba głosów ważnych:462
% głosów ważnych:94.48%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 1.73%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 2 25.00 0.43
PATYRA Elżbieta Beata 0 0.00 0.00
DZIUDZIK Sławomir Marian 3 37.50 0.65
WÓJCIK Michał Grzegorz 2 25.00 0.43
BANACH Janusz Wojciech 0 0.00 0.00
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 1 12.50 0.22
DEMCIW Monika 0 0.00 0.00
PIETRAŚ Jacek 0 0.00 0.00
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 0 0.00 0.00
JAKUBCZAK Agnieszka 0 0.00 0.00