A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Krzywda

Krzywda
brak 0.79% 0.99% 1.19% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% 2.20% 2.41% 2.61%
danych 0.98% 1.18% 1.39% 1.59% 1.79% 1.99% 2.19% 2.40% 2.60% 2.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 256
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 132
Liczba ważnych kart:1 132
Frekwencja wyborcza:13.71%
Liczba głosów ważnych:1 072
% głosów ważnych:94.70%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 0.93%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 4 40.00 0.37
KURCZUK Grzegorz 2 20.00 0.19
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 2 20.00 0.19
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 0 0.00 0.00
PALONKA Marek Franciszek 1 10.00 0.09
WÓJCIK Dorota Ewa 1 10.00 0.09
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00