A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat łukowski 

łukowski
brak 0.79% 0.99% 1.19% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% 2.20% 2.41% 2.61%
danych 0.98% 1.18% 1.39% 1.59% 1.79% 1.99% 2.19% 2.40% 2.60% 2.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 157
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 103
Liczba ważnych kart:17 103
Frekwencja wyborcza:19.85%
Liczba głosów ważnych:16 523
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:283
% 1.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łuków 24 348  5 863  5 863  5 714  133  2.33
Stoczek Łukowski 2 196  475  475  463  13  2.81
Adamów 4 677  924  924  885  0.79
Krzywda 8 256  1 132  1 132  1 072  10  0.93
Łuków 13 425  2 705  2 705  2 599  35  1.35
Serokomla 3 385  511  511  495  13  2.63
Stanin 7 665  1 611  1 611  1 546  24  1.55
Stoczek Łukowski 6 616  1 039  1 039  1 004  14  1.39
Trzebieszów 5 923  1 458  1 458  1 426  18  1.26
Wojcieszków 5 582  896  896  857  0.82
Wola Mysłowska 4 084  489  489  462  1.95
Ogółem 86 157  17 103  17 103  16 523  283  1.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 181 63.96 1.10
KURCZUK Grzegorz 21 7.42 0.13
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 11 3.89 0.07
POZNAŃSKI Marek 8 2.83 0.05
LIPIŃSKA Paulina 19 6.71 0.11
PALONKA Marek Franciszek 6 2.12 0.04
WÓJCIK Dorota Ewa 12 4.24 0.07
PŁACHTA Łukasz Jan 7 2.47 0.04
POPIOŁEK Zofia 7 2.47 0.04
KABACIŃSKI Michał 11 3.89 0.07