A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Łuków

Łuków
brak 0.79% 0.99% 1.19% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% 2.20% 2.41% 2.61%
danych 0.98% 1.18% 1.39% 1.59% 1.79% 1.99% 2.19% 2.40% 2.60% 2.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 348
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 863
Liczba ważnych kart:5 863
Frekwencja wyborcza:24.08%
Liczba głosów ważnych:5 714
% głosów ważnych:97.46%
Liczba głosów na listy komitetu:133
% 2.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 109 81.95 1.91
KURCZUK Grzegorz 4 3.01 0.07
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 0.75 0.02
POZNAŃSKI Marek 1 0.75 0.02
LIPIŃSKA Paulina 8 6.02 0.14
PALONKA Marek Franciszek 1 0.75 0.02
WÓJCIK Dorota Ewa 2 1.50 0.04
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 5 3.76 0.09
KABACIŃSKI Michał 2 1.50 0.04