A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Łuków

Łuków
brak 0.79% 0.99% 1.19% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% 2.20% 2.41% 2.61%
danych 0.98% 1.18% 1.39% 1.59% 1.79% 1.99% 2.19% 2.40% 2.60% 2.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 425
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 705
Liczba ważnych kart:2 705
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:2 599
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 1.35%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 18 51.43 0.69
KURCZUK Grzegorz 2 5.71 0.08
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 3 8.57 0.12
LIPIŃSKA Paulina 2 5.71 0.08
PALONKA Marek Franciszek 1 2.86 0.04
WÓJCIK Dorota Ewa 2 5.71 0.08
PŁACHTA Łukasz Jan 1 2.86 0.04
POPIOŁEK Zofia 1 2.86 0.04
KABACIŃSKI Michał 5 14.29 0.19