A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Serokomla

Serokomla
brak 0.79% 0.99% 1.19% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% 2.20% 2.41% 2.61%
danych 0.98% 1.18% 1.39% 1.59% 1.79% 1.99% 2.19% 2.40% 2.60% 2.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 385
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:511
Liczba ważnych kart:511
Frekwencja wyborcza:15.10%
Liczba głosów ważnych:495
% głosów ważnych:96.87%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 2.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 9 69.23 1.82
KURCZUK Grzegorz 2 15.38 0.40
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 2 15.38 0.40
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 0 0.00 0.00
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 0 0.00 0.00
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00