A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Stanin

Stanin
brak 0.79% 0.99% 1.19% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% 2.20% 2.41% 2.61%
danych 0.98% 1.18% 1.39% 1.59% 1.79% 1.99% 2.19% 2.40% 2.60% 2.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 665
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 611
Liczba ważnych kart:1 611
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:1 546
% głosów ważnych:95.97%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 1.55%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 13 54.17 0.84
KURCZUK Grzegorz 2 8.33 0.13
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 4.17 0.06
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 3 12.50 0.19
PALONKA Marek Franciszek 3 12.50 0.19
WÓJCIK Dorota Ewa 0 0.00 0.00
PŁACHTA Łukasz Jan 2 8.33 0.13
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00