A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Stanin

Stanin
brak 1.61% 1.80% 1.99% 2.18% 2.37% 2.56% 2.74% 2.93% 3.12% 3.31%
danych 1.79% 1.98% 2.17% 2.36% 2.55% 2.73% 2.92% 3.11% 3.30% 3.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 665
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 611
Liczba ważnych kart:1 611
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:1 546
% głosów ważnych:95.97%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 2.26%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 18 51.43 1.16
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 3 8.57 0.19
PODSTAWKA Karol 2 5.71 0.13
BUJAŁA Adriana Iwona 2 5.71 0.13
ŚWISZCZ Józef Wojciech 2 5.71 0.13
OKOŃ Olga 3 8.57 0.19
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 3 8.57 0.19
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 2 5.71 0.13