A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat łukowski 

łukowski
brak 1.61% 1.80% 1.99% 2.18% 2.37% 2.56% 2.74% 2.93% 3.12% 3.31%
danych 1.79% 1.98% 2.17% 2.36% 2.55% 2.73% 2.92% 3.11% 3.30% 3.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 157
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 103
Liczba ważnych kart:17 103
Frekwencja wyborcza:19.85%
Liczba głosów ważnych:16 523
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:409
% 2.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łuków 24 348  5 863  5 863  5 714  151  2.64
Stoczek Łukowski 2 196  475  475  463  1.73
Adamów 4 677  924  924  885  21  2.37
Krzywda 8 256  1 132  1 132  1 072  18  1.68
Łuków 13 425  2 705  2 705  2 599  77  2.96
Serokomla 3 385  511  511  495  11  2.22
Stanin 7 665  1 611  1 611  1 546  35  2.26
Stoczek Łukowski 6 616  1 039  1 039  1 004  25  2.49
Trzebieszów 5 923  1 458  1 458  1 426  23  1.61
Wojcieszków 5 582  896  896  857  30  3.50
Wola Mysłowska 4 084  489  489  462  10  2.16
Ogółem 86 157  17 103  17 103  16 523  409  2.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 259 63.33 1.57
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 41 10.02 0.25
PODSTAWKA Karol 24 5.87 0.15
BUJAŁA Adriana Iwona 7 1.71 0.04
ŚWISZCZ Józef Wojciech 4 0.98 0.02
OKOŃ Olga 33 8.07 0.20
WUCZKO Tomasz 6 1.47 0.04
SMOLAK Monika 16 3.91 0.10
PEŁKA Jarosław 5 1.22 0.03
ROWIŃSKI Wojciech 14 3.42 0.08