A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Łuków

Łuków
brak 1.61% 1.80% 1.99% 2.18% 2.37% 2.56% 2.74% 2.93% 3.12% 3.31%
danych 1.79% 1.98% 2.17% 2.36% 2.55% 2.73% 2.92% 3.11% 3.30% 3.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 348
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 863
Liczba ważnych kart:5 863
Frekwencja wyborcza:24.08%
Liczba głosów ważnych:5 714
% głosów ważnych:97.46%
Liczba głosów na listy komitetu:151
% 2.64%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 107 70.86 1.87
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 14 9.27 0.25
PODSTAWKA Karol 9 5.96 0.16
BUJAŁA Adriana Iwona 1 0.66 0.02
ŚWISZCZ Józef Wojciech 2 1.32 0.04
OKOŃ Olga 9 5.96 0.16
WUCZKO Tomasz 1 0.66 0.02
SMOLAK Monika 6 3.97 0.11
PEŁKA Jarosław 1 0.66 0.02
ROWIŃSKI Wojciech 1 0.66 0.02