A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Stoczek Łukowski

Stoczek Łukowski
brak 0.79% 0.99% 1.19% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% 2.20% 2.41% 2.61%
danych 0.98% 1.18% 1.39% 1.59% 1.79% 1.99% 2.19% 2.40% 2.60% 2.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 616
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 039
Liczba ważnych kart:1 039
Frekwencja wyborcza:15.70%
Liczba głosów ważnych:1 004
% głosów ważnych:96.63%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 1.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 3 21.43 0.30
KURCZUK Grzegorz 2 14.29 0.20
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 2 14.29 0.20
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 2 14.29 0.20
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 4 28.57 0.40
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 1 7.14 0.10
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00