A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Wojcieszków

Wojcieszków
brak 0.79% 0.99% 1.19% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% 2.20% 2.41% 2.61%
danych 0.98% 1.18% 1.39% 1.59% 1.79% 1.99% 2.19% 2.40% 2.60% 2.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 582
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:896
Liczba ważnych kart:896
Frekwencja wyborcza:16.05%
Liczba głosów ważnych:857
% głosów ważnych:95.65%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 0.82%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 1 14.29 0.12
KURCZUK Grzegorz 2 28.57 0.23
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 1 14.29 0.12
LIPIŃSKA Paulina 1 14.29 0.12
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 1 14.29 0.12
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 1 14.29 0.12