A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny
brak 1.51% 1.86% 2.21% 2.56% 2.91% 3.26% 3.61% 3.96% 4.31% 4.66%
danych 1.85% 2.20% 2.55% 2.90% 3.25% 3.60% 3.95% 4.30% 4.65% 5.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 837
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 148
Liczba ważnych kart:1 148
Frekwencja wyborcza:19.67%
Liczba głosów ważnych:1 117
% głosów ważnych:97.30%
Liczba głosów na listy komitetu:56
% 5.01%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 46 82.14 4.12
KURCZUK Grzegorz 2 3.57 0.18
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 1 1.79 0.09
PALONKA Marek Franciszek 1 1.79 0.09
WÓJCIK Dorota Ewa 2 3.57 0.18
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 2 3.57 0.18
KABACIŃSKI Michał 2 3.57 0.18