A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny
brak 1.47% 1.64% 1.81% 1.98% 2.15% 2.32% 2.49% 2.66% 2.83% 3.00%
danych 1.63% 1.80% 1.97% 2.14% 2.31% 2.48% 2.65% 2.82% 2.99% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 837
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 148
Liczba ważnych kart:1 148
Frekwencja wyborcza:19.67%
Liczba głosów ważnych:1 117
% głosów ważnych:97.30%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 2.78%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 22 70.97 1.97
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 6.45 0.18
PODSTAWKA Karol 2 6.45 0.18
BUJAŁA Adriana Iwona 3 9.68 0.27
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 2 6.45 0.18
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00