A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Nałęczów

Nałęczów
brak 1.47% 1.64% 1.81% 1.98% 2.15% 2.32% 2.49% 2.66% 2.83% 3.00%
danych 1.63% 1.80% 1.97% 2.14% 2.31% 2.48% 2.65% 2.82% 2.99% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 474
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 421
Liczba ważnych kart:2 421
Frekwencja wyborcza:28.57%
Liczba głosów ważnych:2 345
% głosów ważnych:96.86%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 1.79%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 23 54.76 0.98
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 7 16.67 0.30
PODSTAWKA Karol 3 7.14 0.13
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 2 4.76 0.09
OKOŃ Olga 5 11.90 0.21
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 2 4.76 0.09