A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Wohyń

Wohyń
brak 0.09% 0.18% 0.28% 0.37% 0.46% 0.56% 0.65% 0.74% 0.83% 0.93%
danych 0.17% 0.27% 0.36% 0.45% 0.55% 0.64% 0.73% 0.82% 0.92% 1.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 816
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 013
Liczba ważnych kart:1 013
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:979
% głosów ważnych:96.64%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 2 20.00 0.20
PATYRA Elżbieta Beata 0 0.00 0.00
DZIUDZIK Sławomir Marian 1 10.00 0.10
WÓJCIK Michał Grzegorz 1 10.00 0.10
BANACH Janusz Wojciech 1 10.00 0.10
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0 0.00 0.00
DEMCIW Monika 2 20.00 0.20
PIETRAŚ Jacek 0 0.00 0.00
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 1 10.00 0.10
JAKUBCZAK Agnieszka 2 20.00 0.20