A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Dęblin

Dęblin
brak 0.92% 1.00% 1.08% 1.17% 1.25% 1.33% 1.41% 1.49% 1.58% 1.66%
danych 0.99% 1.07% 1.16% 1.24% 1.32% 1.40% 1.48% 1.57% 1.65% 1.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 725
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 216
Liczba ważnych kart:3 215
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:3 095
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:54
% 1.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 29 53.70 0.94
MAŃKA Andrzej 7 12.96 0.23
TOBIASZ Violetta 3 5.56 0.10
BOREK Anna 1 1.85 0.03
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 1 1.85 0.03
CISAK Dorota 1 1.85 0.03
KRUPA Elżbieta 5 9.26 0.16
PASTERNAK Karol Jan 2 3.70 0.06
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 2 3.70 0.06
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 3 5.56 0.10