A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Dęblin

Dęblin
brak 0.44% 0.97% 1.49% 2.02% 2.54% 3.07% 3.59% 4.12% 4.64% 5.17%
danych 0.96% 1.48% 2.01% 2.53% 3.06% 3.58% 4.11% 4.63% 5.16% 5.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 725
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 216
Liczba ważnych kart:3 215
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:3 095
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:176
% 5.69%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 107 60.80 3.46
KURCZUK Grzegorz 45 25.57 1.45
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 3 1.70 0.10
POZNAŃSKI Marek 4 2.27 0.13
LIPIŃSKA Paulina 7 3.98 0.23
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 2 1.14 0.06
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 1 0.57 0.03
KABACIŃSKI Michał 7 3.98 0.23